Vitalherb

Egészség mindenekelőtt!

Jelenlegi hely

Címlap | Minőség

Minőség

Termékeink az Oéti által regisztrált és zöld pipával" ellátott termékek!

Mit jelet a "zöld pipa"?

A bejelentett, zöld pipával jelölt étrend-kiegészítők esetében a bejelentő által benyújtott dokumentumok, valamint a rendelkezésre álló, releváns tudományos információk, adatok alapján nem merültek fel olyan súlyos hibák az összetétellel, a termék várható hatásaival, a jelöléssel, és a címkén alkalmazott egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatban, amelyek alapján feltételezni lehetne, hogy a termék fogyasztása kockázatos lenne a fogyasztó egészsége szempontjából, valamint hogy a termék nem felel meg a bejelentéskor hatályos jogi rendelkezéseknek, úgy mint az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, a 1924/2006/EK rendelet és a hozzá kapcsolódó egyéb rendeletek előírásainak.

 

 

                

 

 

    

 

 

 

 

 

GMP - Jó gyártási gyakorlatról

 

GMP: Good Manufacturing Practice, azaz Jó gyártási gyakorlat alkalmazása a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el leginkább.

A termék biztonság és az egyenletes termékminőség érdekében alkalmazható módszerek általános gyűjteménye. Két fő eleme a hatékony gyártási műveletek és a hatékony ellenőrzés, melyek egymást kiegészítik és egymásra hatással vannak.

A GMP lényege, hogy a minőség, azaz az érdekeltek elégedettségének eléréséhez a következőket kell figyelembe venni, illetve kell  megvalósítani:a folyamatok nagyon pontos szabályozása az előírások szerinti módon végzett tevékenység szükséges mérések, ellenőrzések,     azaz minőségellenőrzés minden, a minőséget befolyásoló tényező: személyzet, helyiségek, berendezések, eszközök.

A minőségbiztosítás széleskörű fogalmába beletartozik mindaz, ami önmagában vagy más tényezőkkel együtt befolyásolhatja a termék minőségét.

A Jó gyártási gyakorlat a minőségbiztosításnak az a része, amelynek betartásával elérhető, hogy a termékeket mindenkor olyan minőségi követelmények                   szerint gyártsák és ellenőrizzék, hogy azok kielégítsék a forgalomba hozatali engedély követelményeit és megfeleljenek arra a célra, amire szánták.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 22000:2005 - Élelmiszer-Biztonsági

              Irányítási Rendszer

 

Az ISO 22000 szabvány fogalmazza meg az Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) kialakításához szükséges követelményeket, magában foglalja a HACCP lépéseit, az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer követelményeit, továbbá meghatározza azokat a feltételeket, amelyek az élelmiszerek biztonságos előállításához elengedhetetlenek.

Az ISO 22000-es szabványban megfogalmazott követelmények az élelmiszerlánc minden résztvevője számára útmutatást adnak, aki hatékony Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszert akar kialakítani és működtetni.

Ebből következően az
ISO 22000 szabvány követelményeinek megfelelő rendszert az élelmiszerlánc valamennyi résztvevője alkalmazhatja. Legyen szó akár mezőgazdasági termelőkről, takarmány-előállítókról, élelmiszergyártókról, - kereskedőkről, vendéglátó ipari egységekről, közétkeztetőkről, vagy akár csomagolóanyagot
vagy élelmiszer-ipari gépeket gyártó szervezetekről.

Az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) által létrehozott rendszerszabvány, melyet az ISO és a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) 146 országnak küldött meg véleményezésre.

Az ISO 22000-es "élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer" szabványa 2005-ös év második felében jelent meg végleges formájában. A szabvány támaszkodik az ISO 9001-es szabvány struktúrájára, és jelentőségét növeli, hogy -a többi ISO jelölésű szabványhoz hasonlóan - egyidejűleg európai szabványként is megjelent, így egyben magyar nemzeti szabvánnyá is vált.

Az ISO 22000 az egyetlen nemzetközileg elismert olyan élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerszabvány, amely függetlennek tekinthető, mivel azt non-profit szervezet dolgozta ki, szemben a különböző profitorientált szervezetek által erre a célra készíttetett dokumentumokkal.

 

 

HACCP rendszer

 

A HACCP mozaikszó, a tevékenység angol szavainak kezdőbetűiből állították össze: Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok).A HACCP rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése.

A HACCP olyan, tág értelemben vett jó gyártási és forgalmazási gyakorlatra és jó higiéniai gyakorlatra alapozott élelmiszer-biztonsági kockázatkezelő rendszer, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható.

A HACCP rendszerben fontos a fogyasztó- ill. fogyasztásorientált terméklánc-szemlélet, azaz nem csak a végterméket kell vizsgálni, hanem a teljes élelmiszer-előállítási láncot. Ennek a rendszerszemléletű megelőző minőségbiztosításnak két fő eleme van:

   - a jól átgondolt, helyes tevékenység,

   - a jól tervezett és alkalmazott ellenőrzés.

 

 

 

Kérdése van?

Forró drót:
+36 20 922 5495

Partnereink